Terénní osobní asistence

Sociální služba je podporována: MPSV, Jihomoravským krajem, Magistrátem města Brna
MPSV logoJMK logo BRNO logo   

Více informací ZDE.

Praktická pomoc lidem se sníženou soběstačností, začlenit se zpět do společnosti a zůstat ve svém domácím prostředí

Na vozíku

Kdy a kde

 • Služby Terénní osobní asistence poskytujeme na území města Brna a jeho nejbližšího okolí,
 • služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní dobu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu),
 • objednání služby je možné v pracovní dny v době od 8,00 do 16,00 hodin, osobně nebo telefonicky,
 • v případě potřeby je možné požádat o službu telefonicky bez předchozího objednání (v případě volné kapacity),
 • maximální počet hodin v týdnu se řídí aktuální kapacitou.

Za jakých podmínek

 • Služby Terénní osobní asistence jsou zpoplatněny dle platného ceníku,
 • domácnost navštívíme i několikrát denně dle aktuální potřeby a kapacity.

Co nabízíme

 • Způsob a průběh této služby si volí a řídí uživatel, zákonný zástupce sám, (asistent se během služby stává očima, ušima, rukama či nohama uživatele a pomáhá mu prožívat život tak kvalitně, jak je to jen možné),
 • asistenty, kteří pomáhají uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života
 • pracovníky v sociálních službách, pečovatelky, kteří pomáhají klientům při sebeobsluze (při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, oblékání, stravě, hygieně apod.) a v kontaktu s vnějším světem (doprovázení do kroužků, zajišťujících výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • nenabízíme  zdravotnickou péči - ta není součástí služeb osobní asistence.

Komu

 • Terénní osobní asistence je určena lidem se sníženou soběstačností (z důvodu nemoci, věku, handicapu), pomáhá s vyřizováním potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře, pomoc při ochraně jejich práv, atp.,
 • umožňujeme těmto klientům péči o vlastní osobu v domácím prostředí, zvládání běžných denních činností v péči o domácnost, obstarávání jejich osobních záležitostí, podporuje fyzickou i psychickou soběstačnost,
 • umožňujeme klientům návštěvu zájmových a vzdělávacích kroužků
 • zajistí péči o dítě, zajistí návštěvu školy, dopomoc ve škole podle potřeby a typu postižení, nemoci
 • pomůžeme zamezit sociální izolaci klientů např. z důvodu snížení pohyblivosti, nemoci, věku, umožníme těmto osobám kontakt se společenským prostředím,
 • rozvíjíme u všech věkových kategorií, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které vedou k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a zamezují tak sociálnímu vyloučení těchto klientů,
 • služby jsou určeny lidem všech věkových skupin.

Kdy služby nemůžeme poskytnout:

 • Při nezvladatelných agresivních projevech lidí, kteří žijí v domácnosti, do které přicházíme.

Máte-li zájem o obecnější informace o pravidlech, jimiž se řídí služby osobní asistence, nahlédněte do Etického kodexu, a prohlédněte si Standardy kvality sociální péče.

Kontakt: http://Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 538 711 195

Standard číslo 1 - Cíle a způsoby poskytování péče

Standard číslo 2 - Ochrana práv uživatelů

Standard číslo 3 - Jednání se zájemcem o službu

Standard číslo 4 - Smlouva o poskytování Terénní osobní asistence

Standard číslo 5 - Individuální plánování

Standard číslo 6 - Vedení dokumentace

Standard číslo 7 - Podávání stížností

Standard číslo 8 - Návaznost poskytování služby

Standard číslo 9 - Personální a organizační zajištění

Standard číslo 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard číslo 11 - Místní a časová dostupnost

Standard číslo 12 - Informovanost o poskytované službě

Standard číslo 13 - Prostředí a podmínky pro výkon služby

Standard číslo 14 - Nouzové a havarijní situace

Standard číslo 15 - Zvyšování kvality

 

Formulář pro podávání stížností

Dotazník spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb

Ceník Terénní osobní asistence

Žádost o poskytování Terénní osobní asistence