Co je naší náplní


Sociální péče Grohova

Poskytujeme Terénní odlehčovací služby a Terénní osobní asistenci 

            

Hlavním posláním terénní odlehčovací služby je:

  • Zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění.
  • Touto péčí se snažíme vytvořit čas pro vlastní odpočinek pečujících, regeneraci vašich sil, vytvořit časový prostor pro vyřízení vlastních či klientových osobních záležitostí.
  • Snažíme se rozšiřovat svým uživatelům sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.
  • Poskytujeme klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

 

Hlavním posláním terénní osobní asistence je:

  • Umožnit lidem se sníženou soběstačností (z důvodu nemoci, věku, handicapu) vyřizovaní potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře, pomoc při ochraně jejich práv, atp.
  • Umožnit těmto klientům péči o vlastní osobu v domácím prostředí, zvládání běžných denních činností v péči o domácnost, obstarávání jejich osobních záležitostí. Podporovat fyzickou i psychickou soběstačnost.
  • Zajistit péči o dítě, připravit a zajistit návštěvu školy, dopomoc ve škole podle potřeby a typu postižení, nemoci.
  • Zamezit sociální izolaci klientů např. z důvodu snížení pohyblivosti, nemoci, věku. Umožnit těmto osobám kontakt se společenským prostředím.
  • Rozvíjet u všech věkových kategorií, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které vedou k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností      a zamezují tak sociálnímu vyloučení těchto klientů.